Zakres świadczonych usług

 • całodobowa opieka
 • opieka lekarza pierwszego kontaktu oraz lekarza specjalisty
 • opieka psychologa
 • edukacja szkolna
 • treningi umiejętności społecznych
 • samorząd mieszkańców
 • zajęcia terapeutyczne
 • rehabilitacja ruchowa indywidualna i grupowa
 • rehabilitacja społeczna
 • muzykoterapia
 • wycieczki i wyjazdy (jedno i wielodniowe)
 • turnusy rehabilitacyjne