„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki …”

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Domów Pomocy Społecznych, Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych i Hospicjów na czas COVID-19” – współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Informacja o projekcie:

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 53 jest jednym z beneficjentów Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 w ramach projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Domów Pomocy Społecznych, Zakładów Pielęgnacyjno – Opiekuńczych i Hospicjów na czas COVID-19”.

Cel projektu:

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży, ul. Żegańska 34, 04-713 Warszawa, na terenie województwa mazowieckiego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska.

Formy wsparcia:

  • W ramach projektu przyznano dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży, ul. Żegańska 34, 04-713 Warszawa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska.
  • Zakupiono środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji dla personelu.

Wartość uzyskanego wsparcia wynosi 16.881,22PLN.