Projekt „WSPARCIE DLA MAZOWSZA” – wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa mazowieckiego

Informacja o projekcie:

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 53 jest jednym z beneficjentów projektu pn. „WSPARCIE DLA MAZOWSZA”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie, ul. Żegańska 34 na terenie województwa mazowieckiego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska.

Efekty projektu:

Projekt przyczynił się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 poprzez wsparcie personelu i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie, ul. Żegańska 34 na terenie województwa mazowieckiego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska.

Grupa docelowa:

Personel i Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie, ul. Żegańska 34 na terenie województwa mazowieckiego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska.

Formy wsparcia:

  • W ramach projektu przyznano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie, ul. Żegańska 34 prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej – Warszawska, z wyłączeniem kadry medycznej i personelu technicznego (obejmujący okres trzech miesięcy: od sierpnia 2020 r. do października 2020 r.).
    Wsparciem objęto 36 pracowników.
  • Zakupiono ozonator, maty dezynfekcyjne, dozowniki do płynu dezynfekcyjnego, termometry.

Wartość uzyskanego wsparcia wynosi  121.765,36   PLN.