Zalecenia w związku z epidemią koronawirusa

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa SARS-CoV-2, przekazuję Państwu zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie prawidłowego postępowania, z zaleceniem rozpowszechnienia ich wśród pracowników Państwa jednostek.

Aktualnie odradza się podróżowanie do Chin, Korei Południowej,Włoch w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (aktualna lista krajów dostępna jest na stronach:

www.who.int

www.ecdc.europa.eu

www.gis.gov.pl

Dla osób powracających z wymienionych krajów dotkniętych epidemią, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPiS) w Warszawie zaleca:

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni,w przypadku zaobserwowania u siebie objawów gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem, bezzwłocznie, telefonicznie W przypadku podejrzenia objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną skontaktuj się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną tel: 223-107-936;223-107-904 lub infolinią NFZ 800 190 590 całodobowo, lub zgłoś się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

W związku z powyższym zaleca się:

 • pouczenie pracowników o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się na Izbę Przyjęć Szpitala Zakaźnego w Warszawie przy ul. Wolskiej, w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych w ciągu 14 dni od dnia powrotu z ww. państw/regionów;
 • wyposażenie domów pomocy społecznej w środki antyseptyczne do mycia rąk i ich umieszczenie przy wejściu do budynku oraz zwiększenie częstotliwości mycia idezynfekcji rąk personelu placówki;
 • skrupulatne przestrzeganie procedur sanitarnych oraz zwiększenie częstotliwości zabiegów dezynfekcyjnych urządzeń i sprzętów szczególnie dezynfekcja regularna klamek i włączników,a także samochodów służbowych;
 • umieszczenie pisemnej informacji skierowanej do osób odwiedzających o rozważanie powstrzymania się przed odwiedzinami w sytuacji odczuwania infekcji chorobowej oraz udzielanie przez personel ustnej informacji odwiedzającym o ryzykach związanych z odwiedzinami dla pensjonariuszy.
 • wprowadzeni e pełnej kontroli wejść osób odwiedzających wejść osób odwiedzających poprzez wpisanie danych wraz z numerem telefonu do kontaktu
 • w sytuacji posiadania dwóch wejść do budynku ograniczenie możliwość wchodzenia odwiedzających tylko do jednego wejścia głównego
 • wprowadzić obowiązek pozostawiania odzieży zewnętrznej w miejscach do tego przeznaczonych (szatnie, specjalnie wystawione wieszaki)

Ponadto, proponuję:

 • wprowadzić do jadłospisów produkty wzmacniające organizm oraz dodatkowe suplementy w postaci witaminy C
 • zabezpieczyć produkty żywnościowe na 1miesiąc
 • wprowadzić pomiar temperatury u pensjonariuszy dwa razy dziennie rano i wieczorem
 • zawiesić imprezy integracyjne

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pracodawca – na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia o przebywaniu w regionach, w których wystąpiły zakażenia koronawirusem – może rozważyć zwolnienie osób powracających z tych regionów z obowiązku świadczenia pracy w miejscu pracy przez okres 14 dni.

Proszę o przekazanie wszystkim pracownikom Państwa jednostek ww. za leceń oraz o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o wsparcie trwającej kampanii edukacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia dot. koronawirusa

Pismo z zaleceniami w formacie (PDF, 732 KB)

Informacje i zalecenia na stronie gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Materiał informacyjny w serwisie youtube: