XX Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 22 maja jak co roku WCPR zainicjowało 20 przegląd twórczości osób niepełnosprawnych. Prace wystawione przez naszych mieszkańców to min. prace z zakresu ergoterapii i arteterapii.Metody prac to quiling, colage, kanzashi ,dekupage i wiklina papierowa.Clou programu to występ muzyczno – taneczny z repertuarem ludowym.